Розова Т - Фридерик Шопен (Харитонов Н. Ленинград 1965г))