Салказанова Ф. - РС - За и против. Борис Ельцин - (вед.: автор)