Салказанова Ф. - РС - Светлана Алексиевич - (вед.: автор), (Зап.: 19.02.2004г.)